PRIVACY STATEMENT

Puur en Balans doet haar best om er voor te zorgen dat er op zodanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zo veel als mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. Klik op onderstaande link voor meer info:

PRIVACY STATEMENT Puur en Balans